Cases

Cases

Na een visuele inventarisatie van de 50 grootste gemeenten van Nederland en de 'groeikernen' zijn 110 centra geïdentificeerd. Dit aantal is teruggebracht door centra met te weinig woningen of met een te beperkt winkelaanbod uit te sluiten. Wij hebben vijf centra geselecteerd die duidelijk ontwerpkenmerken dragen van de jaren-70, deze centra hebben wij verder uitgewerkt.  

De selectie:

Bestaand onderzoek naar jaren-70-woonerfwijken besteedt weinig aandacht aan de centra. De centra zijn toe aan onderhoud/ goede toekomstvisie.

De centra zijn beschreven vanuit een aantal thema's, er zijn diagnoses opgesteld en oplossingsrichtingen gegeven. Vanuit de oplossingsrichtingen zijn er een aantal scenario's beschreven.  de scenario's gaan uit van een aantal richtingen die bijvoorbeeld in gesprekken naar voren kwamen, of die wij als scenario waarschijnlijk hebben geacht.