Onderzoeksmethode

Onderzoeksmethode

Methodiek

Om structurele vragen te vinden en te beantwoorden stelden wij ons aanvankelijk de volgende methodiek voor.

Stap 1: (voor het grootste deel al gedaan tijdens het startonderzoek) Inventariseren van het gebied en de gebruikers op sociale en economische, culturele en ruimtelijke aspecten.

Stap 2: Diagnoses stellen, dit zijn de belangrijkste conclusies uit de inventarisatie, uiteenlopend van schaal, onderwerp en onderling verband.

Stap 3: Ontwerpen van oplossingen voor de gestelde diagnoses.

Stap 4: Voorleggen van oplossingen aan belangengroepen en de klankbordgroep. Mogelijke scenario's uitwerken door het combineren van verschillende ontwerpoplossingen. Deze scenario's presenteren aan de belangengroepen en de klankbordgroep.

Stap 5: Het leggen van verbanden tussen verschillende onderzoeksuitkomsten en het formuleren van generieke conclusies en richtlijnen voor wonen op winkelcentra.

Met dit stappenplan zou het mogelijk zijn een veelheid van ontwerpen uiteenlopend van schaal en vakgebied te vertalen in concrete ontwerpoplossingen en scenario's. Door gesprekken met de belangengroep en de klankbordgroep zochten wij aansluiting met de actuele praktijk en concrete oplossingsrichtingen voor problemen rond wonen in jaren-70-centra.

Gaandeweg het onderzoek werd duidelijk dat de belanghebbende partijen op dit moment geen ruimte zien voor de aanpak van de centra. Het onderzoek naar de specifieke centra is daarom meer analytisch en met minder specifieke uitwerkingen. Het onderzoek is generieker door de aanvulling van het tijdsbeeldschema, de inventarisatie van de belangen en de aanbevelingen.

Vanwege onze conclusies dat er met name procesmatig veel te winnen is voor deze centra hebben wij de website vooral opgezet als platform. Partijen kunnen hier informatie vinden en kennis delen.

Bronvermeldingen

Breda

 • Haagse beemden/ canon Ruimtelijke Ordening, een lijst van hoogtepunten uit de Ruimtelijke Ordening opgesteld door het ministerie van VROM en het Nirov
 • studierapporten rijksplanologische dienst no. 17 stedenbouwkundige inrichting nieuwbouwwijken
 • Structuurplan Haagse Beemden 1975
 • Bestemmingsplan Haagse Beemden, gemeente Breda, onherroepelijk 28-12-2012
 • Verandere Welstand, nieuwe welstandsnota gemeente Breda
 • februari 2004, ontwikkelingsdienst Breda, Haagse Beemden
 • Parkeeronderzoek winkelcentrum de Donk, gemeente Breda, april 2012
 • Woonagenda 2011-2014, gemeente Breda

Capelle

 • Ruimtelijke visie Oostgaarde
 • gemeente Capelle aan den IJssel, Afdeling stadsontwikkeling oktober 2011
 • 30 jaar “de Diepen” (een complex complex), Samenstelling J.S.C. Meijer, 2e druk
 • Gemeente Capelle aan den IJssel Welstandsnota, mei 2004;
 • BRO; Opdrachtgever: Gemeente Capelle aan den IJssel
 • Bestemmingsplan Oostgaarde; vastgesteld 2013-06-10; Opdrachtgever: Gemeente Capelle aan den IJssel
 • afbeeldingen, Chiel verhoeff bv. Architecten BNA

Ede

 • Bestemmingsplan Veldhuizen A, 2006, gemeente Ede, opgesteld door bureau Croonen Adviseurs b.v.
 • Welstandsnota-Ede-Veldhuizen-A, Welstandsnota gemeente Ede, 2005, gemeente Ede
 • Verkoopbrochure Bellestein

Hoorn

 • Bestemmingsplan Risdam 2004, gemeente Hoorn
 • Structuurvisie Hoorn 2013, ondernemende stad aan het blauwe hart, gemeente Hoorn 02-09-11/10-02-05
 • Verkoopbrochure Westfries archief
 • Welstandsnota 2004, gemeente Hoorn, Opgesteld in opdracht van de gemeente Hoorn door de Stichting Welstandszorg Noord-Holland in samenwerking met VVK Architectuur en Stedenbouw BV
 • Risdam een Hoornse stadswijk, wie weet nog hoe..., auteurs: ing. N. J. Groot, drs. Gerdien de Galan, R. Former, A. Boezaard, publicatiestichting Bas Batlus.

Almere

 • Peetvaders van Almere, Interviews met bestuurders en ontwerpers Casla 2001
 • Plannenatlas Almere, Chonologie van 30 jaar plannen in Almere Gemeente Almere 2001
 • Het DNA van Almere, 16 Interviews Brans Stassen, Casla 2008
 • Nederlandse Architectuur van de 20ste eeuw, Hans Ibelings Nai 2003
 • Dutchtown, O.M.A.’s meesterproef in Almere Michelle Provoost, Bernard Colenbrander, Floris Alkemade, Nai 1999
 • Almere Haven, Het begin van Almere Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders 1975
 • Sociale Atlas van Almere 2008, Gemeente Almere 2008
 • Het nieuwe centrum van Almere Haven, Presentatieboek 12-11-2007 Broekbakema, Ketner Olsen Architecten, De Alliantie Ontwikkeling, Gemeente Almere 2007
 • Adolescent Almere, Hoe wordt een stad gemaakt Jaap Jan Berg, Simon Franke, Arnold Reijndorp, Nai 2007
 • Stappenplan van Visie naar Succes, “Almerehaven, sierraad met ambitie aan het Gooimeer” De Alliantie Flevoland, September 2006
 • Re-Urb, Nieuwe plannen voor oude steden Michelle Provoost 010 uitgevers 2000
 • Re-Arch, Nieuwe ontwerpen voor oude gebouwen Michelle Provoost, 010 uitgevers 1995
 • Ontwerp structuurplan Amere Haven, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, 1974

Algemeen

 • De kritiese jaren zeventig, architectuur en stedenbouw in
 • Nederland 1968-1982 auteur: Martien de Vletter, 2004 Uitgeverij: NAI Uitgevers
 • Bloemkoolwijken, woningvoorraad en bevolkingsdynamiek in laat-naoorlogse woonwijken, auteurs: Bureau Middelkoop, Ruimtelijk Onderzoek en Advies, 2006
 • lay-out 04 Bloemkoolwijken; gereedschapskist voor de doorontwikkeling van de laat-naoorlogse woonwijken, auteurs:Bureau middelkoop; Thijs van der Steeg en Martijn Ubink, 2008
 • De toekomst van de Bloemkoolwijken, auteurs: cor Wagenaar, Noor Mens, Jeroen Singelenberg, Anne-Jo Visser en Sander Sparenberg, 2008
 • Lay-out 08 - Studie Woonerven; focus op kwaliteiten, auteurs: Bureau Lofvers, Jutten Architectuur en Nio Stedelijk Onderzoek, 2009
 • BLOEMKOOLWIJKEN; Een tussenstand van de wijkaanpak na twee jaar, auteur: Tim de Graaf, hogeschool INHolland, SEV 2010
 • Bloemkoolwijken, analyse en perspectief, auteurs: Martijn Ubink en Thijs van der Steeg, 2011, uitgeverij SUN
 • Toonbeelden van de wederopbouw, Architectuur, stedebouw en landinrichting van herrijzend Nederland, auteur: Marieke Kuipers Waanders Uitgevers Zwolle 2002
 • Passen en meten in de bloemkoolwijk, auteur: Anne-Jo Visser, Martijn Ubbink, RO Magazine 2009
 • Woningbouw, inspiratie & ambities, proefschrift van N. de Vreeze, uitgeverij: Nationale woningraad Almere (ISBN 9050091385)
 • Bouwen in Nederland 600-2000, Waanders uitgevers Zwolle
 • Politiek & ruimte 2, Oss: wonen en werken in een wereld van winst, auteur: Stef Weijers 1981
 • Een frissen wind door de jaren 70/80 wijken!, Brochure: goudappel coffeng 2011
 • Bouwen architectuurgeschiedenis, auteurs: Ir. A.M. De Jong, DR, ir. F.M.J. Van der Linden Ir. G.J. Van Zantvoort Uitgeverij:Spruyt, van Mantgem & de Does bv Leiden
 • Categoriaal onderzoek wederopbouw 1940-1965, auteurs: Wijnand Galema en Dorine van Hoogstraten Maart 2005/zeist

Websites

Verder hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de volgende website’s:

www.google.com www.bing.com/maps, www.wikipedia.nl www.cbsindebuurt.nl, www.flickr.nl, www.stadsarchief.breda.nl, www.funda.nlwww.nijmegen.nl, www.ede-west.nl, www.delft.nl, www.binnenlandsbestuur.nl, www.dewijdewereld.info, www.hbd.nl (Hoofdbedrijfschap Detailhandel), www.dewijdewereld.info, www.wikipedia.org, www.ikcro.nlwww.architectenweb.nl en www.deautogids.nl

Interviews:

Ten behoeve van dit onderzoek hebben wij belanghebbenden van de 5 centra en een aantal experts geïnterviewd.

Voor capelle hebben wij gesproken met:

 • Cees van der Graaf, Gemeente Capelle aan den Ijssel, stedenbouwkundige
 • Geert Ketelaars, Woningcorporatie Havensteder
 • Hans Wielaard, Woningcorporatie Havensteder, gebiedsmanager
 • Jan van Deventer, Woningcorporatie Havensteder, huisbaas
 • Chiel Verhoeff , hiel Verhoeff architecten, architect
 • Remco Klomp, Urban Interest, directeur
 • Paul van Joolingen, Akro consult, partner/adviseur

Voor Ede hebben wij gesproken met:

 • Ron van der Waart, Gemeente Ede, stedenbouwkundige
 • Laurent Morsink, VVE Bellestein, voorzitter
 • Wijnand Freling, AJ investments, senior adviseur


Voor Breda hebben wij gesproken met:

 • Wijnand Freling, AJ investments, senior adviseur
 • Willijan van Luytgaarden, Woningcorporatie Singelveste
 • Tom Huijben, Woningcorporatie Singelveste, adviseur Vastgoedsturing
 • Saskia Nieuwesteeg, Gemeente Breda, Lintenmanagment
 • Peter van Schie, Gemeente Breda, stedenbouwkundige

Voor Hoorn hebben wij gesproken met:

 • Peter Benjamin, Format architecten, architect
 • Mark de Koning, Format architecten, architect
 • Klaas Pit, Gemeente Hoorn, stedenbouwkundige
 • Henk Hansen, Hansen advies en management, projectleider
 • Loek Joritsma, Voormalig wethouder Hoorn

Voor Almere hebben wij gesproken met:

 • Gert Breugem, Gemeente Almere, stedenbouwkundige
 • Danny Louwerse, Gemeente Almere, Programma manager
 • Maarten Pel, Woningcorporatie Alliantie, directeur regio Almere
 • Arnout Vos, Woningcorporatie Alliantie, Regiomanager
 • Erik van Born, Woningcorporatie Alliantie, Verhuurder

Expertteam:

 • Laurien van Wieringen, Beleggen in retail (Rockspring)
 • Caroline de Vlaam, Ontwerper buitenruimte gemeente Rotterdam
 • Chiel Verhoef, Architect van de Terp
 • Paul Heering, (her)ontwikkelen en renoveren van vastgoed (Heren2)
 • John Westerik, Universitair hoofddocent TU Delft, vakgroep Urbanisme
 • Ingrid de Bondt , Adviseur wonen gemeente Rotterdam
 • Peter de Jong, universitair docent en onderzoeker Bouweconomie, bouwkosten en hoogbouw (promotie)