Jaren '70

Jaren '50

Jaren '60

Jaren '70

Nu

Tendens

algemeen

 
Politici met een linkse signatuur, zorgen voor uitbreiding en intensivering van overheidsbemoeienis met de volkshuisvesting en een sterke accentuering van de sociale woningbouw.
 
 

stedenbouwkundige context

 • 2e nota Ruimtelijke ordening
 • het ontstaan van groeikernen, gebundelde deconcentratie
 • intrede globaal bestemmingsplan, het 'vlekkenplan'
 

mobiliteit

 • parkeernorm van 1 a 1,2 per woning
 • afstandsnorm parkeren t.o.v van woning
 

openbare ruimte

 • nieuw verkeersbord: het woonerf
 • juridische bepalingen voor het woonerf
 

complex

 • overheid stimuleert hoge dichtheid en dubbel grondgebruik door middel van subsidie experimentele woningbouw
 

woningen

 • overheid stimuleert woningdifferentiatie met subsidie experimentele woningbouw
 • strenge eisen voorschriften en wenken voor sociale en premiekoopwoningen
 

winkels

 • lokale bestuurders en rijksoverheid ontwikkelen beleid op het gebied van winkelplanning
 
 

architectuur

 • Door de subsidie experimentele woningbouw ontstond er een uitgesproken architectonische verschijningsvorm
 
 

bewoners

 • inspraak van burger in stedenbouw en architectuur tijdens ontwerpproces
 

eigendom en proces

 • de subsidie experimentele woningbouw zorgt voor een toename van complexiteit in de ruwbouwstructuur
 • dubbelgrondgebruik wordt gestimuleerd