Jaren '70

Jaren '50

Jaren '60

Jaren '70

Nu

Tendens

algemeen

 • zorg om economische groei en opkomst milieubeweging
 • 1968 Club van Rome:
 • 1972 rapport: ‘Grenzen aan groei’
 • 1973 oliecrisis
 

stedenbouwkundige context

Van vakinhoudelijke discussie naar een maatschapelijke discussie over archtiectuur en stedenbouw.
 • kritiek monofunctionaliteit
 • veel aandacht voor sociale wijkstructuur
 • herontdekking tuinsteden (Ebenezer Howard)
 •  referentie New Towns

mobiliteit

 • toename verkeersonveiligheid
 • weren van de auto
 

openbare ruimte

 • kritiek op de anonimiteit en de monofunctionaliteit van de openbare ruimte
 • vraag naar contact: het praatje met de buren wordt gemist
 

complex

 • hoge dichtheid vraag: naar grondgebonden woningen
 • integratie van woon- en stedelijke functies
 

woningen

 • kritiek monofunctionaliteit
 • vraag naar visuele en functionele differentiatie
 • vraag verschillende woningtypen
 

winkels

 • de wijk- en buurt winkelcentra worden ontwikkeld
 • integratie van wonen en winkelen
 

architectuur

 • verzet grootschaligheid en uniformiteit, men keert terug naar de menselijke maat
 

bewoners

 • democratisering
 • inspraak
 • vraag om verscheidenheid aan woningtypologieen
 

eigendom en proces

 • kritiek op hoogbouw technische vernieuwing moet komen van gevarieerde laagbouw
 • crisis en bezuinigingen