Nu

Jaren '50

Jaren '60

Jaren '70

Nu

Tendens

algemeen

 • wijken gemiddeld 35 jaar oud, onderhoudsopgave voor woningen, winkels en openbare ruimte
 • de woningmarkt stagneert, lastig om finaciering te krijgen voor bouwprojecten
 • jaren-70-wijken kampen met fysieke en maatschappelijke slijtage: een op de zes nederlanders woont in een jaren 70 wijk anno 2008
 

stedenbouwkundige context

 • de ontbrekende relatie tussen de verkavelingsstructuur
 • de vorm en het karakter van de openbare ruimte  
 • de oriëntatie van het complex

mobiliteit

 • gebrekkige aansluitingen hoofdstructuur
 • het parkeren is in de loop van de jaren toegenomen
 • de buitenruimte wordt gedomineerd door parkeren en expeditie
 

openbare ruimte

 • de openbare ruimte is veelal een restruimte
 • achterstalling onderhoud, onduidelijke verantwoordelijkheden leiden tot verrommeling
 • openbare ruimte rondom centra wordt vooral gebruikt voor de winkels, voor parkeren en expeditie (hoorn, almere, ede, breda)
 • veel verschillende gebruikers met allemaal verschillende belangen (BELANGENSCHEMA DEEL 2)
 
 
 

complex

 • wisselende oriëntatie, vermenging en vervaging van functies, levert spanningen op in gebruik openbare ruimte
 
 

woningen

 • verhoogde openbare en collectieve ruimten (dekpleinen) zijn vaak ambivalente plekken (capelle, hoorn)
 • dominantie van sociale huurwoningen kleine woontypen moeilijk verhuur/verkoopbaar
 • dalende woningmarktpositie, geen vraag naar woningen in jaren 70 wijken (zie http://bloemkool.ritense.com/pages/40/Bloemkoolwijken.html)
 • idealen en veronderstellingen van toen vragen om herinterpretatie
 

winkels

 • de teloorgang van de wijk o.a. door: minder koopkracht
 • sterk introvert karakter met anonieme achterkanten,
 • beperkte verblijfsruimte
 • onduidelijke winkelroute, soms door veranderingen
 • agemene tendens voor winkels: concurrentie van nieuwere centra en webwinkels, vermindering bvo non food, groter verzorgingsgebied, grotere foodwinkels, bestaande verdiepinghoogte te laag
 

architectuur

 • fysieke slijtage, gebrekkig beheer en achterstallig onderhoud van de woning en woonomgeving
 • onderwaardering van de jaren-70-architectuur

bewoners

 • maatschappelijke slijtage
 • sociale samenhang en affectieve binding bevindt zich niet meer in eigen buurt
 • botsende leefstijlen en conflicterend woongedrag
 • sociaal-economische stagnatie van de wijk
 • de vergrijzing is twee keer zo groot in de groeikernen
 

eigendom en proces

 • toekomstscenario ontbreekt: “samen plannen maken” kent men niet
 • lastig proces voor beheer, renovatie en toekomstvisie en financiering
 • er is geen gezamenlijke visie (Almere, Capelle, Breda, Hoorn)
 • de wijken gemiddeld 35 jaar oud, er ligt een onderhoudsopgave voor woningen, winkels en openbare ruimte