Na WOII - complex

De bebouwing is homogeen en eenvoudig en bestaat uit middelhoge hoogbouwstroken met portiek of etageontsluiting en tweelaagse eengezins- of bejaardenwoningen met of zonder kap. Stempel en strokenbouw vervangen het bouwblok als structurerend element. Wijkplattegronden laten een herhaling van dezelfde stedenbouwkundige ensembles zien.

Bron: gemeente.groningen.nl/monumenten/gebied4_atlas.pdf

 

Ga terug naar: 'Na WO II - complex'