Na WOII - stedenbouw

….Na de Tweede Wereldoorlog kwam eerst een periode van herstel. Nederland moest weer worden opgebouwd, hetgeen lukte met hulp uit onder andere de Verenigde Staten in de vorm van het Marshallplan. De mensen die ongeschonden dan wel geschonden uit de oorlog gekomen waren begonnen de toekomst weer met optimisme tegemoet te zien. Dit uitte zich onder andere in een geboortegolf......

...Met de moed der wanhoop stortte men zich op hard werken, zuinig zijn en toch maar proberen of de Europese grenzen niet wat verder open konden voor de handel. Nederland werd dus lid van de EGKS (later EEG, nog later de Europese Unie). Aan het einde van de jaren vijftig was Nederland hard op weg een rijk land te worden....

Bron: Nederland in de jaren 50/ wikipedia (http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland_in_de_jaren_50)

...De oorlog zorgen ervoor dat vrouwen de maatschappij draaiende hielden. Dit is het begin van de emancipatie Maatschappij: ...

(Bouwen architectuurgeschiedenis, Ir. A.M. De Jong, DR, ir. F.M.J. Van der Linden Ir. G.J. Van Zantvoort (blz. 136-189) Uitgeverij:Spruyt, van Mantgem & de Does bv Leiden. )

'In de eerste jaren na de oorlog zocht men naar radicale middelen om de produktie van woningen weer op gang te krijgen....De kant-en-klare bouwpaketten voor noodwoningen zijn geïmporteerd uit bijvoorbeeld Zwitserland, Zweden en Finland...In totaal zijn er [tussen 1945-1957] 8.517 noodwoningen en 4.563 noodboerderijen gebouwd.'

Bron: p 289-290 Woningbouw, Inspiratie & Ambities, Kwalitatieve grondslagen van de sociale woningbouw in Nederland. A. de Vreeze

http://nl.wikipedia.org/wiki/Noodwoning

http://nl.wikipedia.org/wiki/Maycrete-woning

www2.nijmegen.nl/mmbase/attachments/200176/R2002-075.pdf

 

Ga terug naar: 'Na WO II - stedenbouwkundige context'