Jaren '70

Jaren '50

Jaren '60

Jaren '70

Nu

Tendens

algemeen

 • hoogste productie woningbouw tussen 1970-1985
 • bloemkoolwijken

stedenbouwkundige context

 • bloemkoolwijken
 • onoverzichtelijke stedenbouw, grote verschillen in kwaliteit, problemen aansluiting tussen buurtjes, buurten en hoofdstructuur
 • meerdere kernen gescheiden door groen

mobiliteit

 • autoloze wijken
 • korte rechtstanden en knikken
 • doodlopende straten
 • woonerven
 

openbare ruimte

 • gedifferentieerde inrichting van de woonomgeving zoals: afwisselende bestratingspatronen, plantenbakken, bielzen, trapjes en keermuren
 • er ontstaat een  marge gebied tussen privé en openbaar
 

complex

 • wisselende oriëntatie van woningen, entrees en functies, onduidelijkheid in voor- en achterkanten
 • vermenging van functies
 

woningen

 • focus op de menselijke maat
 • groeiende interesse naar klassieke (klein)stedelijkheid zoals stegen en pleintjes
 • het bevorderen van ontmoetingen
 • verschillende woningtypen: o.a. HAT eenheden, corridoren, rug-aan-rug-woningen en drive-in woningen
 

winkels

 • grotere winkelcentra worden gebouwd
 • deze zijn buurt voorzienend
 • het zijn aantrekkelijke investeringsobjecten
 

architectuur

 • de architectuur kenmerkt zich door o.a.: bruine baksteen, diagonale lijnen, verschuivende perspectieven, schuine daken, overlappende grids en betonnen lateien
 • de gevelopbouw heeft veel hoogte verschillen, ritme veranderingen en toegevoegde beeldbepalende elementen
 

bewoners

 • veel  inspraakavonden
 • collectieve ruimte
 • menselijke maat
 • veel verschillende woningtypen
 

eigendom en proces

complexe eigendomsverhoudingen