Reslutaat - architectuur

Het experimentele programma veranderde in de loop van de tijd, waarschijnlijk onder invloed van de aangescherpte doelstellingen en beoordelingscriteria (tweede ronde experimentele woningbouw subsidie 1977).

Veel plannen betroffen stedenbouwkundige structuren met hoge dichtheid, dubbel grondgebruik en integratie van woonfuncties en andere stedelijke functies. In de architectonische en stedenbouwkundige beeldvorming bleven variatie en differentiatie dominant: alle plannen vertonen complexe verkavelingsschema’s en een gevelopbouw met veel hoogteverschillen, ritmeveranderingen en toegevoegde beeldbepalende elementen als dakoverstekken, balkonnen, pergola’s korte galerijen, trappen en verspringingen. Op het niveau van de woning bleef de experimentele innovatie zich richten op differentiatie van woningtypen en bewoningsmogelijkheden. “

 

Ga terug naar: 'Resultaat - architectuur'