Resultaat - complex

Plattegrond, oriëntatie bouwblokken: vanuit een wisselende oriëntatie geredeneerd, waardoor woonblokken zijn gedraaid en gespiegeld ten opzichte van elkaar. Voor- en achterkanten wisselen elkaar willekeurig af, waardoor dezelfde openbare ruime voor de ene bewoner de entree naar de woning, is , terwijl deze voor de andere  de achterkant is waar containers worden neergezet en voor een derde de plek waar de auto wordt geparkeerd. Hier resulteert een wisselende oriëntatie in een vermenging en vervaging van functies wat zorgt voor onderlinge spanningen in het gebruik van de openbare ruimte.

Bron: bloemkoolwijken, analyse en perspectief; uitgeverij: SUN

 

Ga terug naar: 'Resultaat - complex'