Resultaat - proces

Bovendien is de huidige samenleving een rigoureus andere dan die in de jaren 70, waardoor de idelalen en veronderstellingen van toen om een herinterpretatie vragen.

De wijken zijn gemiddeld 35 jaar oud, wat betekent dat zich in de nabije toekomst een onderhoudsopgave in zowel de woningvoorraad als de openbare ruimte aandient. Het is onontkoombaar dat er geinvesteerd moet gaan worden

Op basis van een onderbouwde analyse kan nu immers nog richting worden gegeven aan de onderhouds en investeringsprogramma's in de nabije toekomst.

 

Ga terug naar: 'Resultaat - eigendom en proces'