Resultaat - mobiliteit

….In de naoorlogse periode tot de jaren zeventig werden woonwijken veelal gebouwd naar het gedachtegoed van CIAM (licht, lucht en groen), maar wel aangepast aan de nieuwe norm van (auto)mobiliteit. De wegen- en groenstructuur waren zeer ruim opgezet.

In de jaren zeventig ontstond een tegenbeweging. De grote verkeersonveiligheid leidde op woonwijkniveau tot een verandering van de ontwerpuitgangspunten. Dit kreeg onder meer vorm door doodlopende structuren en korte rechtstanden. Er waren weinig verbindingen tussen de buurten om het autoluwe karakter van de wijken te versterken. Door de vorm van hun wegenstructuur worden deze wijken vaak bloemkoolwijken genoemd....

Bron: brochure goudappel coffeng 2011: Een frissen wind door de jaren 70/80 wijken!

 

Ga terug naar: 'Resultaat - mobiliteit'