Resultaat - openbare ruimte

..Er werd op het woonerf immers en veelzijdig gebruik gewenst (...) je moet er kunnen zitten, lopen en rijden, rustig een spelletje spelen en rennen, een praatje maken en staan kijken, (...)

Afwisselend bestratingspatronen, plantenbakken, straatmeubilair schiepen een (kind)vriendelijk straatbeeld. Bielzen, trapjes, klimrekken, betonbuizen, tractorbanden en keermuren werden ingezet als aanleiding tot kinderspel of een praatje met de buren.

 

Blz 108 par. 5.2.1. verkeersruimten en het woonerf bloemkoolwijken, analyse en perspectief; uitgeverij: SUN

 

...collectieve ruimten alleen konden functioneren als de woning zelf de gelegenheid biedt tot afzondering door auditief en visueel isolement. (…) Het marge gebied is een bij de woning behorende overgangsruimte die voorziet in de behoefte aan een geleidelijke overgang tussen de openbare ruimte en de woning. De zone is vaak dubbelzinnig, diffuus en multi-interpretabel. In de jaren 70 werden in dit margegebied bergingen, carports, parkeerplaatsen, tuinen, patio's en soms erfscheidingen geplaatst om de overgang tussen prive en openbaar te markeren. (…) Bij relatief kleine afstanden tussen de gevels moest de berging aan de voorzijde de privacy van bewoners waarborgen. De berging creeert een barriere tussen het private en openbare domein en beperkt hiermee de inkijk en (uitkijk) van de woning. Met behulp van de berging kon aan de voorzijde een patioachtige voortuin worden gecreëerd.....

Blz 139 par. 6.6 Het margegebied: buffertussen prive en openbaar/ bloemkoolwijken, analyse en perspectief; uitgeverij: SUN

 

 

Ga terug naar: 'Resultaat - openbare ruimte'