Resultaat - winkels

Winkelcentra worden (…) met woningbouw gecombineerd, maar meestal is daarbij sprak van een bijzondere woningbouwvorm, zodat het centrum als geheel toch een op zichzelf staand geheel is.

Bron: 17. stedenbouwkundige inrichting nieuwbouwwijken/ studie rapporten rijksplanologische dienst

ontwikkeling winkels ging snel, soms waren ze al verouderd voordat ze waren opgeleverd. De ontwikkelingen in de detailhandel gingen rond 1970 snel, soms waren winkelcentra al verouderd als ze nog maar net waren opgeleverd. Het fenomeen winkelcentrum zat achteraf gezien in de wederopbouwperiode in een ontwikkelingsfase: de explosie van winkelcentra in Nederland moest nog komen. Winkelcentra moesten goede parkeergelegenheid hebben, doorlopende winkelpuien en een besloten karakter.

Bron: winkelgeschiedenis

 

Ga terug naar: 'Resultaat - winkels'