Resultaat - woningen

In de ontwikkeling van woonvormen en woningtypen stond centraal, ofwel de open plattegrond met veel verschillende inrichtingsmogelijkheden, ofwel de uitgesproken architectonische verschijningsvorm. (…) Verder constateerde men een toename in de complexiteit van de ruwbouwstructuren, bajonettypen, corridor- en rug-aan-rug-woningen, split-level-woningen, drive-in-woningen en patiowoningen...

Bron: par 3.4.2 blz 352 Woningbouw, inspiratie & ambities, proefschrift van N. de Vreeze, uitgeverij: Nationale woningraad Almere (ISBN 9050091385)

...Ongeveer de helft van de HAT-eenheden bestaat uit twee kamers met zelfstandige voorzieningen. Het overige deel heeft een gecombineerde woon- en slaapkamer met zelfstandige of gedeelde voorzieningen. (...)Relatief veel HAT-eenheden zijn in de groeikernen gebouwd. (...)Door meer HAT-eenheden in het programma op te nemen, kon in tijden van crisis toch het gewenste woningbouwaantal gehaald worden en de reeds verkregen bijdrage zeker worden gesteld....

Bron: pag 126 par 6.1 nieuwe wooningtypen en menging op blok- en buurtniveau / bloemkoolwijken, analyse en perspectief; uitgeverij: SUN

 

 

Ga terug naar: 'Resultaat - woningen'