Tendens

Jaren '50

Jaren '60

Jaren '70

Nu

Tendens

algemeen

 • informatie uitwisselen: partijen bijelkaar brengen
 
 • Bellestein in Ede is goed voorbeeld van samenwerken tussen bewoners en winkeliers
 • Bij nieuwe ontwikkelingen in de naaste omgeving van het centrum, moet men zorgen voor versterking van de bestaande centra op alle niveau’s
  Ede, nieuwbouw versterkt de stedelijke structuur en heeft geen negatieve invloed op homogene bewonersgroep

stedenbouwkundige context

 • het complex weer laten aansluiten bij het stedelijk weefsel:
Huesmolen in Hoorn, een rode en een groene oplossing om het winkelcentrum te koppelen aan de woonwijk.
Almere Haven, het voorzieningengebied aanpassen op schaal en architectuur, waardoor centrum weer aan woonwijk komt te liggen.
De Donk in Breda, is een  mooi voorbeeld, want het complex ligt gevat in het stedelijkweefsel
 • Het stedenbouwkundig weefsel versterken:
Almere Haven, de doorgangen in de winkelstraat naar de binnenhoven versmallen.
 

mobiliteit

 • het parkeren meer verbergen, waardoor de openbare ruimte meer kwaliteit krijgt
Huesmolen in Hoorn, het parkeren wordt gebundeld en er ontstaat een duidelijken entree van het centrum.
Almere Haven,  het parkeren wordt geconcentreerd en gekoppeld aan heldere winkelroute
 

openbare ruimte

 • Helderheid in de vorm van de openbare ruimte
Husmolen in Hoorn: de gracht dempen en een heldere winkelstraat maken
 • het groen inrichting samen met bewoners
Zoals Ravottuh, samen met kinderen een natuurlijke speelplek inrichten en beheren (www.ravottuh.org)
Groen en Doen, samen met bewoners de openbare ruimte vergroenen (www.groenendoen.nu)
 • woningen ruimte geven in het publieke domein
Almere Haven: voorbeeld van een groene ruimte maken voor bewoners
 • negatieve uitstraling expeditie opheffen
Almere Haven: nieuwe achtergevels met extra opslag voor winkels
 

complex

 • Helderheid geven in functie van de ruimte (voor en achterkanten problematiek)
De Donk in Breda: door woningen toe te voegen, wordt achterkant - voorkant
 • helderheid tussen prive en openbaar
De Terp in Capelle, door de opgangen duidelijk aan te wijzen voor winkels of woningen
 
 • onduidelijke ruimtes opheffen
De Terp in Capelle, het dorpsplein werkt niet, dit plein toevoegen aan het domein van de woningen of winkels
 
 • het gebruik van de collectieve ruimten (dekpleinen)stimuleren en inrichten naar behoeften van de bewoners
Almere Haven, De Terp in Capelle, Huesmolen in Hoorn, grip op groene daktuinen (http://www.groenendoen.nu/projecten/1568/grip-op-groene-daktuinen)
 

woningen

 • woningen verbouwen voor bepaalde doelgroep
Almere Haven: drie varianten om woningen geschikt maken voor de doelgroepen ouderen, studenten of gezinnen
 
 • plaatsing entrees woningen en winkels
Bellestein in Ede: heldere plek van woningentrees tov winkels
Almere Haven: verbeter voorstel locatie ingang woningen
 
 • samenwerking woningen en winkels
Bellestein in Ede: mooi voorbeed van ruimtelijke samenwerking
 

winkels

 • Keuze groei of krimp van m2 winkels
Huesmolen in Hoorn, 2 scenario’s
 
 • Winkels omzetten tot woningen
De Donk in Breda: voorstel om van winkels woningen te maken
 
 • winkels zichtbaar maken
De Terp in Capelle: oplossing om aan de kant van de metro de winkels beter zichtbaar te maken
 
 • helderheid winkelroute
Huesmolen in Hoorn: looproute verbeteren
Almere Haven: centrum compact maken met helder routing
 

architectuur

 • bij renovatie wegpoetsen van de jaren - 70 architectuur
Almere: stedenwijk zie http://www.architectenweb.nl/aweb/projects/project. asp?PID=17788
 
 • herwaardering van jaren 70 architectuur
Almere Haven; voorstel om jaren 70 architectuur als bindmiddel te gebruiken, vastleggen in beleid
 

bewoners

 • homogene bewoners door woningen toe te wijzen op basis van leefstijlen
Rotterdam, leefstijlen onderzoek (http://www.hoedenktu.nl/ennis/surveys/bsrwebsite/?sessionid=&website=true&source=WEBSITE%7C310545
Bellestein in Ede, mooi voorbeeld van homogene groep leefstijlen
Almere Haven, oplossing om woningen aan te passen op leefstijlen
 • toekomstscenario: samen plannen maken
Capelse Centen, voorbeeld van het activeren van bewoners zie www.wijkkrachtbijdrage.nl
 • wonen boven winkels, zeer geschikt voor ouderen
Almere Haven, bestaande woningen geschikt maken voor ouderen
 

eigendom en proces

 • een gezamenlijke toekomstvisie opstellen met alle partijen zodat met kleine ingrepen het complex nieuw leven kan worden gegeven
Bellesteiun in Ede: goed voorbeeld van samenwerken tussen bewoners en winkeliers
 • sterke VVE
Bellestein in Ede: goed voorbeeld van een sterke VVE