Wie zijn we


Grip onderzoekt de volle breedte van een plek en legt verbanden die schaal, tijd en discipline overschreiden. Zo komt aan het licht waar verbetering mogelijk is en kan in heldere stappen een duurzame toekomstvisie worden opgesteld die goed aansluit op de indentiteit van de plek. 
 
Petra Diesfeldt (1977)
Petra Diesfeldt (1977)

Oprichter van Grip op ruimte, architect en gastdocent op de TU in Delft.

Als architect richt ik mij op het snijvlak tussen architectuur en stedenbouw. De relatie tussen het gebouw en de openbare ruimte fascineert mij het meest. Als gastdocent geeft ik les aan studenten in de Bachelor fase van hun studie. De opgaven hebben uiteenlopende schaalniveaus, van bouwtechnisch ontwerpen tot stedenbouwkundige opgaven.

 
Annemiek Bongers (1965)
Annemiek Bongers (1965)

In mijn werk als urbanist gaat het om een samenspel van de locatie en de gebruikers. Mijn expertise is stedenbouw. Daarnaast organiseer ik heldere processen en deze breng ik in bij Grip op Ruimte. Ik heb ruime ervaring in stedelijke opgaven, waarbij het gaat om herontwikkeling en openbare ruimte. Mijn belangrijkste drijfveer is de bewoner en/of gebruiker ruimte te geven. Letterlijke ruimte in het ontwerp en figuurlijke ruimte in het proces. Dit vertaal ik in mijn ontwerpen en adviezen. Op dit moment initieer ik projecten om samen met bewoners speel- en groenplekken te ontwerpen, aan te leggen en te onderhouden. Daarnaast geeft ik les aan onze toekomstige ruimtelijke ontwerpers, op de TU Delft.

 
Rouke Mulder (1981)
Rouke Mulder (1981)

Mede-oprichter van Grip op Ruimte en architect.

Begrip van de gebouwde omgeving komt uit het onderzoeken van de ontstaansgeschiedenis en achtergronden. Grip op ruimte poogt via een groter begrip oplossingen te maken die nauwer aansluiten bij de locatie en inzichtelijk te maken welke mogelijkheden er zijn voor vernieuwing van de bestaande ruimte.

Mijn master in architectuur heb ik behaald aan de Technische Universiteit Delft, waar ik een semester als uitwisselingsstudent heb gestudeerd aan het Massachusetts Institute of Technology. Na mijn studie ben ik heb ik gewerkt voor Mark Fuller Architects en architecten bureau RAU. Het Onderzoekslab van de Rijksbouwmeester heeft mij een mogelijkheid gegeven onderzoek te doen naar ruimtelijke vraagstukken, met in het bijzonder jaren-70 wijken. Grip op Ruimte zet dit onderzoek voort.

 
Maartje Olsthoorn (1975)
Maartje Olsthoorn (1975)

Sinds mijn studie bouwkunde aan de TU Delft, heb ik inmiddels tien jaar ervaring in het ontwerpvak zowel in dienst bij bureaus als zelfstandig. Als architect werkte ik in elke schaal en procesfase. Door mijn deelname aan het onderzoekslab van het Atelier Rijksbouwmeester in 2009 groeide mijn behoefte aan maatschappelijke relevantie in mijn werk. Onderzoek naar toekomstmogelijkheden van jaren-70-centra met 'Grip op Ruimte' was een welkom vervolg. Nu sta ik met veel plezier particulieren zonder bouw-ervaring bij in het verbeteren van hun woning met hulpbijverbouwing.nl. Het gaat mij er om de uiteindelijke gebruikers van een huis -of een stedelijke ruimte, of een ander gebouw- te bedienen en dat gaat het best door direct naar hen te luisteren.